vovinam.vn

X

đăng ký thẻ vận động viên

các văn bản

Điều lệ Giải Vô địch Vovinam Học sinh toàn quốc lần thứ I năm 2017

( Ngày đăng 04/04/2017 )

1907 lượt xem - 2 bình luận

Điều lệ Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần VIII năm 2017

( Ngày đăng 23/02/2017 )

2660 lượt xem - 4 bình luận

Điều lệ thi Hồng đai năm 2015

( Ngày đăng 29/03/2015 )

Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Võ sư chưởng quản tổ chức kỳ thi Cao đẳng năm 2015.

2718 lượt xem - 2 bình luận

ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII NĂM 2014

( Ngày đăng 26/09/2014 )

1655 lượt xem - 0 bình luận