vovinam.vn

X

đăng ký thẻ vận động viên

chi tiết văn bản

Quyết định phong đẳng cấp vận động viên môn Vovinam năm 2014

Ngày đăng 02/02/2015 - 2325 lượt xem - 0 bình luận

- Căn cứ Luật Thể dục thể thao về việc công nhận đẳng cấp cho các vận động viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của các môn thể thao;

- Căn cứ Quyết định số 15/2005/QĐ-UBTDTT ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao quy định về phong đẳng cấp cho vận động viên các môn thể thao;

- Căn cứ Điều lệ của Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 657/QĐ-BNV ngày 04 tháng 06 năm 2013;

- Căn cứ Quyết định số 49-08/QĐ-LĐ ngày 18 tháng 08 năm 2008 của Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam về việc Ban hành quy chế chuyên môn của Liên đoàn Vovinam Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ và thành tích đạt được của các vận động viên tại giải vô địch Đông Nam Á, vô địch Trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ XII năm 2014, giải vô địch Vovinam toàn quốc lần V năm 2014, Tranh Cúp Vinatex và giải Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Phong danh hiệu cấp kiện tướng cho 110 vận động viên và cấp I cho 143 vận động viên đạt thành tích tại các giải vô địch Đông Nam Á, vô địch Trẻ Vovinam toàn quốc lần XII năm 2014 (tuổi 16-18), giải vô địch Vovinam toàn quốc lần V năm 2014, Tranh Cúp Vinatex và giải Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 (danh sách kèm theo).

Điều 2.  Các vận động viên có tên tại điều 1 được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Liên đoàn, Hội Vovinam tỉnh, thành, ngành và các ông/bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN VOVINAM ĐƯỢC PHONG ĐẲNG CẤP NĂM 2014

Tải về:

Bình luận bài viết:

Họ tên (*)

Email (*)

Tiêu đề (*)

Nội dung (*)

Nhập mã (*)