vovinam.vn

X

đăng ký thẻ vận động viên

chi tiết văn bản

Điều lệ Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần VI năm 2015 tranh Cúp Vinatex

Ngày đăng 02/02/2015 - 3682 lượt xem - 0 bình luận

 

ĐIỀU LỆ

Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần VI năm 2015

tranh Cúp Vinatex

 
   

 

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

  - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Động viên, khuyến khích phong trào tập luyện môn Vovinam và kiểm tra công tác giảng dạy, huấn luyện tại các địa phương, đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, mang bản sắc võ thuật dân tộc, đảm bảo công bằng, chính xác; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giải và cho vận động viên.

- Có tác động thúc đẩy phong trào tập luyện võ thuật ở địa phương đăng cai và các địa phương khác.

- Tổ chức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả cao.

II. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: từ ngày 17/4 đến ngày 25/4/2015.

- Ngày 17/4/2015: Đón tiếp các đoàn, Ban tổ chức, trọng tài.

- Ngày 18/4/2015:

+ 07g30 – 11g30: Kiểm tra hồ sơ, làm thẻ vận động viên cho các đoàn.

+ 10g00: Các vận động viên thi đấu đối kháng tự cân xác định trọng lượng. Các đoàn gửi danh sách chốt các vận động viên chính thức tham gia thi đấu.

+ 14g00: Ban tổ chức họp chuyên môn với các trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu.

- Ngày 19/4/2015: 

+ 08g30: Tập huấn trọng tài.

+ 14g00: Kiểm tra chuyên môn trọng tài.

- Ngày 20/4/2014:

+ 07g30: Thi đấu theo lịch.

+ 18g30: Khai mạc giải và thi đấu theo lịch.

2. Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bình Dương.

III. Đối tượng và điều kiện tham dự:

1. Điều kiện chung:

1. Công dân Việt Nam là vận động viên Vovinam, có tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe và am hiểu luật thi đấu, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, cơ quan Thể dục thể thao các ngành Quân Đội, Công An, Giáo dục và Đào tạo giới thiệu đều được tham gia.

2. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 03 ngành Công an, Quân đội, Giáo dục và đào tạo được cử một đoàn gồm trưởng, phó đoàn, huấn luyện viên, bác sĩ, săn sóc viên và các vận động viên theo qui định của từng nội dung thi.

3. Vận động viên tham gia thi đấu có độ tuổi theo chứng minh thư nhân dân: tuổi từ 17 – 35 (có năm sinh từ 1980 – 1998) đối với VĐV tham gia thi đấu đối kháng; tuổi từ 17 – 40 (có năm sinh từ 1975 – 1998) đối với VĐV tham gia thi quyền.

2. Thi đấu đối kháng:

a) Mỗi đơn vị được cử tối đa 7/12 nội dung nam và 6/10 nội dung nữ. Đăng ký 01 vận động viên cho 01 hạng cân.

b) Trang phục.

- Quần áo võ phục, thắt đai vàng trơn, bảo vệ hạ bộ, răng, băng tay ... của vận động viên, các đơn vị tự trang bị;

-  Áo giáp, găng tay, nón bảo hộ do Ban tổ chức trang bị.

3. Thi quyền:

a) Mỗi đoàn chỉ đăng ký tối đa 50% bài thi trong tổng số các nội dung thi quyền. Riêng nội dung Đòn chân tấn công nam và Tự vệ nữ, các đơn vị được đăng ký thi đấu cả 02 nội dung.

b) Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 03 nội dung.

c) Trang phục: Quần áo võ phục, thắt đai vàng trơn, binh khí tự trang bị theo đúng quy định chuyên môn Vovinam.

IV. Tính chất, nội dung thi đấu, phụ lục nội dung thi đấu mới:

1. Tính chất:

a)  Thi đấu đối kháng: tranh giải cá nhân nam, nữ; thi đấu loại trực tiếp một lần thua. Vận động viên thi đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 02 phút, nghỉ giữa các hiệp 01 phút.

b) Thi  quyền: Tranh giải cá nhân, đôi (song luyện) và đồng đội (đa luyện, quyền đồng đội, đồng đội kỹ thuật căn bản) nam, nữ.

2. Nội dung thi đấu:

a) Thi quyền:

1. Đơn luyện Nữ:

                      Bài 1: Viên phương quyền 

                      Bài 2: Long hổ quyền

          Bài 3: Thái cực đơn đao pháp

                      Bài 4: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp

2. Đơn luyện Nam:

                      Bài 1: Thập thế bát thức

                      Bài 2: Ngũ môn quyền

                      Bài 3: Nhật nguyệt đại đao pháp

                      Bài 4: Tứ Tượng côn pháp

3. Song luyện Nữ:

                      Bài 1: Song luyện 3

            Bài 2: Song luyện kiếm

4. Song luyện Nam:

                      Bài 1: Song luyện vật 2 

            Bài 2: Song luyện mã tấu

5. Đa luyện Nam:

                      Bài 1: Đa luyện tay không nam

            Bài 2: Đa luyện vũ khí nam

6. Đa luyện Nữ:

                      Bài 1: Đa luyện tay không nữ

            Bài 2: Đa luyện vũ khí nữ

7. Đòn chân tấn công Nam:  Mỗi vận động viên thi 04 đòn chân x 04 vận động viên

8. Tự vệ Nữ: Thực hiện tối thiểu 12 đòn, không quá 03 phút, trong đó bắt buộc phải thực hiện tối thiểu 05 kỹ thuật phản đòn Vovinam.

9. Quyền đồng đội nam (03 người đồng diễn): bài Long hổ quyền

10. Quyền đồng đội nữ (03 người đồng diễn): bài Thập tự quyền

11. Đồng đội kỹ thuật căn bản nam: 03 cặp VĐV nam (06 người)

12. Đồng đội kỹ thuật căn bản nữ: 03 cặp VĐV nữ (06 người)

-  Mỗi nội dung  phải có từ 03 đơn vị trở lên tham gia Ban tổ chức mới tổ chức thi đấu.

- Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 3/5 trọng tài giám định (bỏ điểm cao nhất và thấp nhất).

- Cách xếp hạng: xếp hạng theo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp cho từng bài thi. Nếu có 2 hay nhiều vận động viên, tập thể bằng điểm nhau thì xét vận động viên, tập thể nào có 1,2.../5 trọng tài cho điểm cao hơn sẽ được xếp thứ hạng trên. Nếu vẫn bằng nhau thì xếp đồng hạng.

b) Thi đấu đối kháng:

- Nội dung thi đấu: 12 hạng cân nam và 10 hạng cân nữ. Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký 07/12 hạng cân nam và 6/10 hạng cân nữ:

Nam: dưới 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 68kg, 72kg, 77kg, 82kg, 87kg.

Nữ: dưới 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg.       

- Các vận động viên đăng ký ở hạng cân nào thì bốc thăm, xếp lịch ở hạng cân đó. Ban tổ chức sẽ bố trí cân để các vận động viên cân thử, điều chỉnh danh sách đăng ký chính thức trước 10g30 ngày 18/4/2015. Trong buổi họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu không được thay đổi đăng ký.

- Trước 60 phút mỗi buổi đấu đầu tiên trong ngày các vận động viên tham gia thi đấu trong ngày đó sẽ cân chính thức, những vận động viên thừa cân sẽ bị loại, vận động viên còn lại thắng kỹ thuật.

- Mỗi hạng cân phải có từ 03 vận động viên của 03 đơn vị trở lên tham gia Ban tổ chức mới tổ chức thi đấu.

3. Phụ lục Nội dung thi đấu mới: Đồng đội kỹ thuật căn bản nam, nữ

a) Mục đích:

- Nâng cao tính kỹ thuật bài bản môn phái từ trình độ căn bản. Giúp cho người tập hiểu rõ hơn tính đặc thù và là nền tảng cho việc tập luyện nâng cao.

- Thể hiện rõ đặc trưng tính “Cương Nhu phối triển” trong đòn thế Vovinam,   một nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật bản phái.

b) Hình thức thi đấu Đồng đội kỹ thuật căn bản nam, nữ: Gồm 03 cặp VĐV nam (06 người), 03 cặp VĐV nữ (06 người); nam, nữ thi riêng (02 bộ huy chương).

- Sau khi ra chào, 03 cặp VĐV đứng theo hình tam giác đều để dự thi, chào nhau.

- Cặp đôi đứng ở đỉnh tam giác sẽ trình bày chậm và đánh ngã ở động tác cuối cùng. Cặp đôi còn lại thể hiện nhanh mạnh, chính xác, đồng đều, an toàn, thuyết phục. Mổi bên thi 05 đòn kỹ thuật x 2, thi lần lượt, đổi bên từng đòn.

c) Nội dung thi đối với nam,nữ:

- Nội dung Nam:

                   VĐV A

VĐV B

Đấm thẳng phải số 1

Phản đòn

Phản đòn

Đấm thẳng trái số 1

Đấm thẳng phải số 3

Phản đòn

Phản đòn

Đấm thẳng trái số 2

Đấm thẳng số 5

Phản đòn

Phản đòn

Đấm thẳng số 6

Đấm hai tay số 6

Phản đòn

Phản đòn

Đấm hai tay số 7

Đá thẳng phải số 1

Phản đòn

Phản đòn

Đá tạt phải số 1

 

- Nội dung Nữ :

                   VĐV A

VĐV B

Đấm thẳng phải số 1

Phản đòn

Phản đòn

Đấm thẳng trái số 1

Đấm thẳng phải số 3

Phản đòn

Phản đòn

Đấm thẳng trái số 2

Đấm thẳng số 5

Phản đòn

Phản đòn

Đấm thẳng số 6

Đấm hai tay số 2

Phản đòn

Phản đòn

Đấm hai tay số 4

Đá thẳng phải số 1

Phản đòn

Phản đòn

Đá tạt phải số 1

d) Tiêu chuẩn chấm điểm:

    Đúng đòn căn bản - Chính xác – Nhanh mạnh – Đồng đều – Thuyết phục

e) Áp dụng: nội dung này sẽ được áp dụng trong các giải toàn quốc năm 2015

V. Luật thi đấu:

Theo Luật thi đấu Vovinam do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2013.

VI. Kinh phí:

1. Các đơn vị tham dự giải chi toàn bộ kinh phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi khác cho đoàn (Dự kiến tiền ăn 180.000 đồng/người/ngày, tiền ở khoảng 200.000 đồng/người/ ngày). 

- Các đoàn phải mua bảo hiểm thân thể cho vận động viên trong thời gian thi đấu và trình Ban tổ chức giải khi kiểm tra hồ sơ, các vận động viên nào chưa mua bảo hiểm tại địa phương sẽ phải mua tại nơi thi đấu, nếu không có bảo hiểm thân thể không được tham gia thi đấu.

- Lệ phí thi đấu: 200.000 đồng/01 vận động viên (do Liên đoàn Vovinam Việt Nam thu).

2. Đơn vị đăng cai:

- Chi các khoản kinh phí không có trong danh mục chi tiền hỗ trợ tổ chức phí cho đơn vị đăng cai.

3. Tổng cục Thể dục thể thao:

- Hỗ trợ tổ chức phí cho đơn vị đăng cai.

- Chi tiền ăn; ở; làm nhiệm vụ, di chuyển cho các trọng tài cấp quốc gia do Liên đoàn Vovinam điều động.

- Trọng tài được điều động phải tham gia tập huấn trọng tài trước giải.

- Chi tiền ăn; ở; làm nhiệm vụ, di chuyển cho Ban tổ chức Trung ương và các khoản chi khác.

VII. Khen thưởng, Kỷ luật:

1. Khen thưởng:

- Ban tổ chức trao tặng Cúp, cờ cho các đoàn đạt thành tích nhất, nhì, ba.

- Tổng cục Thể dục thể thao trao giấy chứng nhận thành tích cho các vận động viên xếp thứ nhất, nhì, ba; riêng thi đấu đối kháng đồng hạng ba.

- Liên đoàn Vovinam Việt Nam sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồngcho các vận động viên xếp thứ nhất, nhì, ba; riêng thi đấu đối kháng đồng hạng ba.

- Phong cấp kiện tướng cho các vận động viên đoạt huy chương vàng; cấp I cho các VĐV đoạt huy chương bạc, huy chương đồng.

- Các địa phương, ngành chi tiền thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên theo quy định hiện hành.

2. Kỷ luật:

- Những thành viên vi phạm các quy định của Ban tổ chức, luật thi đấu, điều lệ giải sẽ tùy theo mức độ, bị xử lý theo các hình thức kỷ luật hiện hành.

VIII. Hồ sơ và đăng ký thi đấu:

1. Hồ sơ:

a) Công văn tham dự giải của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, thành phố hoặc cơ quan quản lý thể dục thể thao ngành;

b) Thẻ đẳng cấp chuyên môn Vovinam do Liên đoàn, Hội Vovinam cấp tỉnh, thành phố cấp (từ Lam đai 3 cấp trở xuống) hoặc do Liên đoàn Vovinam Việt Nam cấp (từ Hoàng đai trở lên).

c) Giấy khám sức khỏe của từng cá nhân do cơ quan y tế cấp tỉnh thành, ngành cấp xác nhận đủ sức khỏe tham gia thi đấu (có hiệu lực 30 ngày tính đến ngày tham dự giải);

d) Giấy chứng minh nhân dân;

e) Danh sách đoàn tham dự giải; (theo mẫu Ban tổ chức)

f) 02 ảnh màu 3 x 4 để Ban tổ chức làm thẻ vận động viên (ảnh dán vào hồ sơ đăng ký có đóng dấu giáp lai của đơn vị).

2. Đăng ký:

a) Thời gian đăng ký chậm nhất là 28/3/2015 theo dấu bưu điện gởi về:

- Văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam: số 221 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 083.8933007; Fax: 08.38685095; Email: vovinamvvf@gmail.com.

b) Đăng ký đến chậm so với thời gian trên, Ban tổ chức không tiếp nhận và vận động viên không được thi đấu.

* Mọi chi tiết liên hệ: Ông Ngô Bá Huy Phụ trách Bộ môn Vovinam – Vụ Thể thao thành tích cao I – Tổng cục Thể dục thể thao (Điện thoại: 0904571577).

 - Ông Nguyễn Bình Định, Phó Tổng thư ký/Chánh Văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam (Điện thoại: 0983095114).

- Liên hệ về chỗ ăn;ở: Bà Bùi Đặng Hồng Nhung, Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam tỉnh Bình Dương (Điện thoại: 01239600360).

IX. Những quy định khác:

1. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, chỉ có trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại với Ban tổ chức. Các ý kiến khiếu nại đều phải bằng văn bản (kèm theo lệ phí 500.000 đồng) và nộp cho Ban tổ chức chậm nhất 10 phút sau khi sự việc diễn ra, khiếu nại đúng sẽ được hoàn trả tiền.

2. Các khiếu nại về hồ sơ, thủ tục, nhân sự được giải quyết trước khi bốc thăm, xếp lịch.

3. Những vận động viên của địa phương này, ngành này muốn tham gia thi đấu cho địa phưong khác, ngành khác phải có văn bản thỏa thuận do lãnh đạo cao nhất của 02 đơn vị có liên quan ký tên đóng dấu.

X. Điều khoản thi hành:

- Ban tổ chức giải và các đơn vị liên quan có nhiệm vụ thi hành các điều khoản trong bản Điều lệ. Chỉ có Liên đoàn Vovinam Việt Nam mới có quyền sửa đổi Điều lệ khi cần thiết./.

Nơi nhận:

- Tổng cục TDTT (để b/c);

- Sở VH,TT & DL các tỉnh, thành phố;

- Cơ quan TDTT 03 ngành QĐ, CA, GD&ĐT;

- Lưu: VP, ( ......)

 

 

         

 

 

 

                                                                              

TM. LIÊN ĐOÀN VOVINAM VIỆT NAM

KT. CHỦ TỊCH

PCT THƯỜNG TRỰC/TỔNG THƯ KÝ

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiếu

 

Điều lệ Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần VI năm 2015 tranh Cúp Vinatex

Tải về:

Bình luận bài viết:

Họ tên (*)

Email (*)

Tiêu đề (*)

Nội dung (*)

Nhập mã (*)