vovinam.vn

X

đăng ký thẻ vận động viên

Thông báo

Thông báo tác chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của VVF

Ngày đăng 07/01/2015 - 4288 lượt xem - 0 bình luận

Để đảm bảo cho công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) được thành công. Liên đoàn Vovinam Việt Nam thông báo đến các Liên đoàn/Hội/Bộ môn/Ban chuyên môn các tỉnh, thành, ngành; các tổ chức thành viên trực thuộc về phối hợp thực hiện một số công tác chuẩn bị cho Hội nghị, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:

Liên đoàn/Hội/Bộ môn/Ban chuyên môn các tỉnh, thành, ngành; các tổ chức thành viên trực thuộc thực hiện Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015, các kiến nghị, đề xuất đối với VVF của đơn vị mình (mẫu đính kèm). Đồng thời các đơn vị có văn bản đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phong trào Vovinam ở địa phương.

Hồ sơ gởi về Văn phòng VVF trước ngày 16/01/2015, gởi file và các mẫu báo cáo qua email: vovinamvvf@gmail.com.

2. Về thực hiện đóng niên liễm năm 2014:

- Các đơn vị tổ chức thành viên chưa đóng niên liễm năm 2014: 3.000.000 đồng/năm; VVF đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Hạn chót nộp niên liễm năm 2014: trước ngày 16/01/2015.

Nếu sau ngày 16/01/2015, các đơn vị không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Điều lệ Liên đoàn và Thông báo số 02-14/TB-LĐ.VVNVN của VVF ngày 06/4/2014 về việc thu niên liễm và lệ phí thi thăng cấp năm 2014, các đơn vị sẽ không được quyền tham gia các giải thi đấu cấp quốc gia; các khóa thi thăng cấp; các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn; các quyền lợi về bầu cử, ứng cử, và quyền lợi khác… trong năm 2015 trở về sau.

- Phương thức thu: tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Liên đoàn Vovinam Việt Nam. Tên tài khoản: Liên đoàn Vovinam Việt Nam; Số tài khoản: 39904539 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Chi nhánh Sài Gòn.

 3. Hồ sơ đăng ký Tổ chức thành viên của Liên đoàn Vovinam Việt Nam:

Căn cứ điều lệ Liên đoàn Vovinam Việt Nam về tổ chức, hoạt động và quản lý Liên đoàn, Hội, bộ môn: Hằng năm phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Liên đoàn, Hội, Bộ môn với Liên đoàn Vovinam Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này Liên đoàn chỉ nhận được một số ít đơn vị Báo cáo gửi về Liên đoàn.

Liên đoàn Vovinam Việt Nam đề nghị các Liên đoàn, Hội, Bộ môn báo cáo theo quy định (mẫu đính kèm) về Liên đoàn trước ngày 20/01/2015, gởi file và các mẫu báo cáo qua email: vovinamvvf@gmail.com.

4. Về giới thiệu Website của VVF: kể từ ngày 01/01/2015, VVF đưa vào hoạt động Website chính thức của Vovinam Việt Nam.

Địa chỉ: http://vovinamvietnam.com.vn

Tất cả các thông tin, văn bản, tài liệu, hình ảnh hoạt động mới nhất của Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo,  Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Vovinam quốc tế và hoạt động của phong trào Vovinam tại các địa phương trong nước sẽ được cập nhật kịp thời trên Website.

Liên đoàn Vovinam Việt Nam đề nghị các Liên đoàn/Hội/Ban chuyên môn các tỉnh, thành, ngành; các tổ chức thành viên trực thuộc thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 hông báo công tác chuẩn bị cho Hội nghị  Tổng kết hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của VVF

Thông báo công tác chuẩn bị cho Hội nghị  Tổng kết hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của VVF

Sau đây là các biểu mẫu để các đơn vị tham khảo:

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

 

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

PHIẾU LẤY THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ

Phiếu lấy thông tin các đơn vị

Phiếu lấy thông tin các đơn vị

Phiếu lấy thông tin các đơn vị

MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU CLB TRƯỜNG HỌC

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN VOVINAM TRƯỜNG HỌC

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP